AKTUELL POCKETUTGIVNING

2014-09-05

 

 

 

 

ALMQVIST, Carl Jonas Love – DET GÅR AN

ISBN 978-91-8868-021-1

Pocket

 

Det går an (1839) blev ett inlägg i kvinno- och äktenskapsdebatten och boken väckte stor uppståndelse när den gavs ut. Den talar för kvinnans rätt och mot den traditionella vigseln, vilket gjorde att Almqvist blev utsatt för en social förföljelse av den allmänna opinionen. Romanen handlar om den nytänkande glasmästardottern Sara. Hon menar att kvinnans självständighet och jämställdhet med mannen är en förutsättning för ett bättre liv och hon har ambitionen och den yrkesmässiga kunskapen för att stå på egna ben - något som skråväsendet anser som förbjudet. Under en ångbåtsresa förälskar hon sig i den romantiske sergeanten Albert, med vilken hon försöker omsätta sina idéer i praktiken. Boken har kommit att bli en riktig klassiker och räknas i Sverige som det främsta realistiska verket från denna tid.

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

BENEDICTSSON, Victoria – FRÅN SKÅNE

ISBN 978-91-8868-028-0

Pocket

 

Från Skåne (1884) är Benedictssons första bok och anses som ett av 1880-talets viktigaste realistiska verk. Det är en novellsamling som bygger på både självupplevda och återberättade händelser.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

BERGMAN, Hjalmar – HANS NÅDS TESTAMENTE

ISBN 978-91-8868-006-8

Pocket

 

Hans nåds testamente (1910) är Bergmans första satiriska mästerverk, och tillika hans genombrottsroman. Den handlar om baron Bernhausen de Sars överraskning på sin 65-årsdag. I släktens närvaro skall han upprätta och nderteckna sitt testamente.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

BERGMAN, Hjalmar – MARKURELLS I WADKÖPING

ISBN 978-91-8868-016-7

Pocket

 

Markurells i Wadköping (1919) är Hjalmar Bergmans mest populära och kända roman. När den gavs ut tolkades den som ett komiskt mästerverk bland annat på grund av den öppna och närvarande berättartekniken. Boken är en festlig småstadsskildring som handlar om den färgstarke H.H. Markurell och hans påverkan på livet i den lilla staden Wadköping. Som i flera av Bergmans verk är relationen mellan far och son i centrum. Boken kom att bli Bergmans publika genombrott.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

LAGERLÖF, Selma – Herr Arnes penningar/Körkarlen

ISBN 978-91-8868-031-0

Pocket

 

Herr Arnes penningar (1904) är en spännande spökhistoria som utspelar sig i 1500-talets Bohuslän. En mörk natt beger sig ett skotskt rövarband till traktens prästgård där den rike Herr Arne bor med sin familj. Med skarpslipade knivar skyr de inga medel för att komma över familjens förmögenhet, vilket slutar med mord och en prästgård i full brand. Förövarna beger sig därifrån i trygg förvissning om att undgå upptäckt för deras avskyvärda brott. Vad de inte vet är att Herr Arnes fosterdotter Elsalill hållit sig gömd i huset och överlevt den hemska natten. Berättelsen är inspirerad av en verklig händelse.

 

Körkarlen (1912) är en otäck berättelse där död och försoning står i centrum. Det är nyårsnatt och den självuppoffrande slumsystern Edit ligger på sin dödsbädd. Hennes sista önskan är att få tala med den försupne David Holm. Ingen begriper varför. David själv tillbakavisar hånfullt Edits begäran, vilket leder till att dödens körkarl gör entré, dragandes på sin skrangliga kärra. Han ålägger David en mörk och dyster uppgift.

___________________________________________________________________________________

 

LAGERLÖF, Selma – Kejsarn av Portugallien

ISBN 978-91-8868-029-7

Pocket

 

Kejsarn av Portugallien (1914) är ett vackert men sorgligt familjedrama som utspelar sig på den värmländska landsbygden. I berättelsens centrum står torparen Jan och hans ögonsten, dottern Klara Fina. Dagen då dottern föds omfamnas fadern av det han uppfattar som den sanna kärleken och hans liv får en mening som det inte haft förut. Beroendet växer sig starkare och biter sig fast under uppväxtåren då dottern skänker så mycket glädje till sina föräldrar. Klara Fina längtar dock ut i den stora världen och tar därför chansen att söka sin lycka i Stockholm. Detta blir för mycket för fadern som vägrar acceptera att dottern försvunnit och han glider sakta men säkert in i en drömvärld.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

LAGERLÖF, Selma – Löwensköldska ringen

ISBN 978-91-8868-023-5

Pocket

 

Löwensköldska ringen (1925) är första delen i den Löwensköldska trilogin, vilken är skriven under den senare delen av Selma Lagerlöfs författarskap. Den inledande boken är en klassisk spökhistoria men är samtidigt en av Selmas ljusare berättelser. Handlingen utspelar sig i 1700-talets Värmland på gården Hedeby där den ansedda familjen Löwensköld bor. Den ryktbare generalen Bengt Löwensköld är på egen begäran begravd tillsammans med sin dyrbara ring som han fått i gåva av självaste Karl XII. Lockelsen till den nedgrävda dyrgripen blir till slut för stor för en av bygdens bönder som stjäl ringen. Att ringen nu har fallit i orätta händer blir upptakten till en rad otäcka och olyckliga händelser.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

LAGERLÖF, Selma – Charlotte Löwensköld

ISBN 978-91-8868-025-9

Pocket

 

Charlotte Löwensköld (1925) är den andra delen i den Löwensköldska trilogin. Här får vi följa den stolta Charlotte Löwensköld, en stark och handlingskraftig ung kvinna som är förlovad med den gudfruktiga hjälpprästen Karl-Artur Ekenstedt. En serie olyckliga missförstånd leder till att deras förlovning slås upp. Charlotte kämpar för en snar återförening, men trots hennes uppoffringar kan hon inte rå på de krafter och intriger som drar henne allt längre ifrån sin älskade präst.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

  

LAGERLÖF, Selma – Anna Svärd

ISBN 91-88680-32-0

 

Anna Svärd (1928) är den tredje och sista delen i Löwensköldska trilogin. I denna bok är det den fattiga dalkullan Anna Svärd som står i centrum. Hon blir förälskad och gifter sig med prästen Karl-Arthur Ekenstedt och hoppas därmed få leva ett lättare liv. Hennes dröm delas dock inte av den nye maken utan hårt arbete och fattigdom väntar henne. Karl-Artur har efter sitt misslyckade förhållande med Charlotte Löwensköld bestämt sig för att leva ett självuppoffrande liv i fattigdom och med en enkel hustru som kan dela hans värderingar. Han är övertygad om att Gud har sänt Anna i hans väg. Förhållandet kompliceras ytterligare av de intriger som klockarens hustru skapar i sin iver att få behålla Karl-Arthur för sig själv. Mörka krafter tycks obönhörligt dra Karl-Artur mot hans undergång.

 

 

 

________________________________________________________________________________  

 

RYDBERG, Viktor – SINGOALLA

ISBN 978-91-8868-008-2

Pocket

 

Singoalla (1857) är Viktor Rydbergs debutroman. Boken är en medeltidsromantisk berättelse som handlar om den djupa förälskelsen mellan zigenerskan Singoalla och riddaren Erland Månesköld. Den unge riddaren följer sina känslor och inleder ett förbjudet och omöjligt förhållande med den vackra och främmande Singoalla. Så småningom räddas Erland ur det påstådda fördärvet och uppmanas att förtränga sina känslor och förneka det som hänt. Singoalla kom att bli Rydbergs egen favoritroman.

Denna utgåva innehåller 25 originalillustrationer av Carl Larsson.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

STRINDBERG, August – FADREN/SPÖKSONATEN

ISBN 978-91-8868-040-2

Pocket

 

Kvinnans list övergår mannens förstånd står det i bibeln. Detta kan man tydligt utläsa i kammarspelet Fadren (1887). Det är ett familjedrama som handlar om ett gift par och deras strid om hur dottern skall uppfostras. För att kvinnan skall få sin vilja igenom blir hon tvungen att använda all sin list, även om det ibland kan tyckas omoraliskt.

 

Spöksonaten (1907) anses av många som Strindbergs mest svårtolkade verk. Skådespelet handlar om den unge studenten som via ett möte med en äldre herre, direktör Hummel, dras in i dennes värld full av förvecklingar och hämndaktioner.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

STRINDBERG, August – FRÖKEN JULIE/DE LYCKSALIGES Ö

ISBN 978-91-8868-026-6

Pocket

 

Fröken Julie (1888) spelades upp första gången i Paris 1893 och blev då en stor succé. Dramat utspelas under mid-sommarnatten och handlar om den hastigt påkomna förälskelsen mellan den unga fröken Julie och betjänten Jean. Dialogen dem emellan är mycket intensiv och gripande.

 

De lycksaliges ö (1884) är en samhällssatirisk bok som genomsyras av Strindbergs förakt mot det moderna samhället och människans fåfänglighet. Den handlar om en grupp män-niskor som blir landsförvisade från Sverige. Deras fartyg förliser och de driver iland på en öde ö. När Strindberg skrev denna bok inspirerades han i mångt och mycket av Defoes Robinson Crusoe.

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

STRINDBERG, August – HEMSÖBORNA

ISBN 978-91-8868-000-6

Pocket

 

Hemsöborna utkom första gången 1887. Ön Hemsö motsvaras i verkligheten av Kymmendö i Stockholms södra skärgård. Romanen bygger på Strindbergs intryck från sommar-vistelser i dessa trakter som han lärde sig tycka om. Hemsöborna skiljer sig från Strindbergs övriga författarskap på så sätt att den inte har någon social tendens utan huvudsakligen har ett konstnärligt och underhållande syfte. Strindberg ville istället - som han skrev i ett brev till en vän - “göra en svensk och en rolig och grovkornig kostlig bok”.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

STRINDBERG, August – INFERNO

ISBN 978-91-8868-022-8

Pocket

 

Inferno (1897) är ett utdrag, en bekännelse, ur Strind-bergs liv. Boken utspelar sig under några år i mitten av 1890-talet. Strindberg levde då under ständig förföljelse-mani och tvingades därför flytta ett otal gånger. I det dagliga livet tyckte han sig se tecken överallt och han kände föraningar i det mesta han företog sig. Han trodde sig se förbi verkligheten och kände hela tiden att jordelivet styrdes av en sträng, högre makt.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

STRINDBERG, August – RÖDA RUMMET

ISBN 978-91-8868-042-6

Pocket

 

Röda rummet (1879) har Strindberg skrivit i bästa fransknaturalistiska anda. Boken innebar något av ett genombrott för realism och naturalism i Sverige. Den Handlar om den unge Arvid Falk och hans strävan mot att bli en erkänd författare. Centrum i boken är Röda rummet på Berns. Här träffas likasinnade konstnärer för att utbyta radikala åsikter. Som i flera av Strindbergs andra verk haglar kritiken mot det mesta inom det moderna samhället.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

SVENSKA DIKTARE

ISBN 978-91-8868-002-0

Pocket

 

Antologin Svenska Diktare innehåller lyrik av några av Sveriges främsta diktare från tre århundranden.

CJL Almqvist, D Andersson, PDA Atterbom, K Boye, W von Braun, K Ek, G Fröding, O Hansson, V von Heidenstam, EA Karlfeldt, JH Kellgren, AM Lenngren, CG af Leopold, E Lindorm, H Löwenhjelm, A Nathorst, HC Nordenflycht, JL Runeberg, V Rydberg, B Sjöberg, EJ Stagnelius, A Strindberg, E Södergran, E Tegnér, JO Wallin.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

VOLTAIRE, Francios – CANDIDE

ISBN 978-91-8868-046-4

Pocket

 

Candide (1759) är en satirisk berättelse där Voltaire driver med den filosofiska optimism som hävdar att vi lever i den bästa av tänkbara världar. Boken handlar om Candide som växer upp i en skyddad tillvaro hos baron von Thunder-ten-Trunckh i hans vackra slott i Westfalen. Han blir förälskad i baronens dotter Kunigunda och när deras ömsesidiga kärlek uppdagas blir Candide jagad från slottet. Detta är upptakten till hans händelserika resa runt om i världen under vilken han möter många intressanta personer och hamnar i ett flertal både blodiga och fantasieggande äventyr. Candide kan dock inte glömma sin ungdoms stora kärlek Kunigunda utan längtar efter att de återigen skall förenas.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

ZOLA, Emile - THERESE RAQUIN

ISBN 978-91-8868-048-8

Pocket

 

Thérèse Raquin (1867) är Émile Zolas stora genombrottsverk. Boken är en naturalistisk skildring om otrohet, mord, kärlek och hat. Handlingen skildrar det stundtals brutala triangeldrama som utspelar sig mellan den i äktenskapet olyckliga Thérèse, hennes klene man Camille och dennes kamrat Laurent. Thérèse blir djupt förälskad i Laurent och de inleder ett hemligt förhållande. De älskandes köttsliga begär tar snart fullständig kontroll över deras liv och de ser bara en utväg – att mörda den äkta maken Camille. Men är detta vägen till fullständig lycka eller kommer samvetet över en hemsk handling att ta överhand? Scenen kompliceras ytterligare av att man lever tillsammans med makens överbeskyddande mor.

Denna utgåva innehåller författarens eget förord till den andra upplagan 1868, där bland annat den kritik som verket mötte vid publiceringen 1867 bemöts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELL UTGIVNING

 

POCKET

 • Almqvist, CJL - Det går an
 • Benedictsson, V - Från Skåne
 • Bergman, H - Hans nåds testamente
 • Bergman, H - Markurells i Wadköping
 • Rydberg, V - Singoalla
 • Lagerlöf, S - Herr Arnes penningar/Körkarlen
 • Lagerlöf, S - Kejsarn av Portugallien
 • Lagerlöf, S - Löwensköldska ringen
 • Lagerlöf, S - Charlotte Löwensköld
 • Lagerlöf, S - Anna Svärd
 • Strindberg, A - Fadren/ Spöksonaten
 • Strindberg, A - Fröken Julie/De lycksaliges ö
 • Strindberg, A - Hemsöborna
 • Strindberg, A - Inferno
 • Strindberg, A - Röda rummet
 • Svenska diktare
 • Voltaire, F - Candide
 • Zola, E - Therese Raquin

 

 

INBUNDET

 • Bergman, H - Markurells i Wadköping
 • Defoe, D - Robinson Crusoe
 • Dumas, A - De tre musketörerna
 • Rydberg, V - Singoalla
 • Voltaire, F - Candide
 • Zola, E - Therese Raquin

 

 • Aronsson, M - ABC-visor & Sagan om årstiderna

 

 

 

 

TIDIGARE UTGIVNING

 

POCKET

 • Lagerlöf, S - Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
 • Söderberg, H - Dr Glas
 • Söderberg, H - Martin Bircks ungdom

 

 

INBUNDET

 • Den svenska bondepraktikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Klassikerförlaget Steniq AB, Org. nr: 556483-8489, Fax: 08-716 35 28, Email: info@klassikerforlaget.com